3. LIGA – skupina B – raspored

RASPORED UTAKMICA ZA ŽUPANIJSKU LIGU U ELEKTRONIČKOM PIKADU

 

 

3. LIGA 501 O.I. SKUPINA B       SVI SE SUSRETI IGRAJU U 20 h

 

1. KOLO

 DIDOVINA – LONGFIELD  Sri 05.10.2022
 REAL – KARAKA 2  Sri 05.10.2022
 MARINELLO – NEGRO 2  Sri 05.10.2022
 TESLA – TITULA  Sri 05.10.2022

 

2. KOLO

 NEGRO 2 – DIDOVINA  Sri 12.10.2022
 KARAKA 2 – MARINELLO  Pet 14.10.2022
 LONGFIELD – TESLA  Pet 14.10.2022
 REAL – TITULA  Sri  12.10.2022

 

3. KOLO

DIDOVINA – MARINELLO Pet 21.10.2022
LONGFIELD – NEGRO 2 Pet  21.10.2022
TESLA – REAL Sri  19.10.2022
TITULA – KARAKA 2 Sri  19.10.2022

 

4. KOLO

MARINELLO – TESLA  Sri 26.10.2022
NEGRO 2 – TITULA  Sri 26.10.2022
KARAKA 2 – LONGFIELD  Pet 28.10.2022
REAL – DIDOVINA  Sri 26.10.2022

 

5. KOLO

 LONGFIELD – REAL  Pet 04.11.2022
 NEGRO 2 – TESLA  Sri 02.11.2022
 TITULA – MARINELLO  Sri 02.11.2022
 DIDOVINA – KARAKA 2  Pet 04.11.2022

 

6. KOLO

 MARINELLO – REAL  Sri 09.11.2022
 TITULA – LONGFIELD  Pet 11.11.2022
 KARAKA 2 – NEGRO 2  Pet 11.11.2022
 TESLA – DIDOVINA  Sri 09.11.2022

 

7. KOLO

 LONGFIELD – MARINELLO  Čet 17.11.22
 REAL – NEGRO 2  Sri 16.11.22
 TESLA – KARAKA 2  Sri 16.11.22
 DIDOVINA – TITULA  Sri 16.11.22

 

8. KOLO

 LONGFIELD – DIDOVINA  Pet 25.11.2022
 KARAKA 2 – REAL  Pet 25.11.2022
 NEGRO 2 – MARINELLO  Sri 23.11.2022
 TITULA – TESLA  Sri 23.11.2022

 

9. KOLO

 DIDOVINA – NEGRO  Pet 02.12.2022
 MARINELLO – KARAKA 2  Sri 30.11.2022
 TESLA – LONGFIELD  Sri 30.11.2022
 TITULA – REAL  Sri 30.11.2022

 

10. KOLO

 MARINELLO – DIDOVINA Sri 07.12.2022
 NEGRO 2 – LONGFIELD Sri 07.12.2022
 REAL – TESLA Sri 07.12.2022
 KARAKA 2 – TITULA Pet 09.12.2022

 

11. KOLO

 TESLA – MARINELLO Sri 14.12.2022
 TITULA – NEGRO 2 Sri 14.12.2022
 LONGFIELD – KARAKA 2 Pet 16.12.2022
 DIDOVINA – REAL Pet 16.12.2022

 

12. KOLO

 REAL – LONGFIELD Sri 11.01.2023
 TESLA – NEGRO 2 Sri 11.01.2023
 MARINELLO – TITULA Sri 11.01.2023
 KARAKA 2 – DIDOVINA Pet 13.01.2023

 

13. KOLO

 REAL – MARINELLO  Sri 18.01.2023
 LONGFIELD – TITULA  Pet 20.01.2023
 NEGRO 2 – KARAKA 2  Sri 18.01.2023
 DIDOVINA – TESLA  Pet 20.01.2023

 

14. KOLO

 MARINELLO – LONGFIELD  Sri 25.01.2023
 NEGRO 2 – REAL  Sri 25.01.2023
 KARAKA 2 – TESLA  Sri 25.01.2023
 TITULA – DIDOVINA  Sri 25.01.2023

 

 

SVI SUSRETI SE IGRAJU U 20 SATI

PRVE TRI EKIPE PRENOSE MEĐUSOBNE BODOVE

TELEFONI KLUBOVA:

MARINELLO 095 8041599
LONGFIELD 095 9147065
NEGRO 2 095 8949442
REAL 099 2676975
KARAKA 2 092 3520864
TESLA 092 5038730
TITULA 095 1963278
DIDOVINA 098 363915