RASPORED 3.LIGE NAKON NATJECANJA PO SKUPINAMA

 

 

3. LIGA PLAY OFF

 

1.KOLO

 
A1 - B3  
A2 - C3  
B4 - A3  
C4 - A4  
B1 - C1  
B2 - C2  

 

2.KOLO

 
A1 - C2  
A2 - B4  
C1 - A3  
B3 - A4  
C4 - B1  
C3 - B2  

 

3.KOLO

 
B2 - A1  
C2 - A2  
A3 - B1  
A4 - C1  
C4 - B3  
C3 - B4  

 

4.KOLO

 
A1 - C4  
B1 - A2  
A4 - B2  
C3 - A3  
C2 - B3  
C1 - B4  

 

5.KOLO

 
B4 - A1  
C4 -A2  
A3 - B3  
A4 - C3  
C2 - B1  
C1 - B2  

 

6.KOLO

 
C3 - A1  
A2 - B2  
A3 - C4  
B1 - A4  
B3 - C1  
B4 - C2  

 

7.KOLO

 
A1 - B1  
A2 - C1  
B2 - A3  
B3 - C3  
B4 - C4  
C2 - A4  

 

8.KOLO

 
C1 - A1  
B3 - A2  
A3 - C2  
A4 - B4  
B1 - C3  
B2 - C4  

 

NAPOMENA: PRAVI RASPORED ĆE SE NAPRAVIT PREMA OVOM PREDLOŠKU KAD SE BUDE ZNAO POREDAK PO SKUPINAMA.