Pikado savez Splitsko-dalmatinske županije

RASPORED UTAKMICA ZA ŽUPANIJSKU LIGU U ELEKTRONIČKOM PIKADU

 

 

3. LIGA 501 O.I. SKUPINA C         SVI SE SUSRETI IGRAJU U 20 h

 

1. KOLO

 
 LONGFIELD - POSEJDON 4                   9:7 Sri 13.10.2021 
 MIKROFON JUNIORS - UVIK KONTRA   6:10 Pet 15.10.2021 
 ELLI ARENA - FIESTA                          13:3 Pet 15.10.2021 
 ZEUS-ŠILJO 2                                    12:4   Sri 13.10.2021
   

 

2. KOLO

 
 MIKROFON JUNIORS - LONGFIELD     5:11 Pet 22.10.2021
 POSEJDON 4 - ELLI ARENA                5:11 Pet 22.10.2021 
 UVIK KONTRA 2 - ZEUS                     6:10 Sri 20.10.2021
 ŠILJO 2- FIESTA                               5:11 Sri 20.10.2021
   

 

3. KOLO

 
 LONGFIELD - UVIK KONTRA 2        13:3  Sri 27.10.2021
 FIESTA - POSEJDON 4                   1:15  Pet 29.10.2021
 ZEUS - MIKROFON JUNIORS          5:11  Pet 29.10.2021
 ELLI ARENA - ŠILJO 2                    16:0  Pet 29.10.2021
   

 

4. KOLO

 
 ELLI ARENA - LONGFIELD              7:9  Sri 03.11.2021
 POSEJDON 4 - ZEUS                     7:9  Pet 05.11.2021
 MIKROFON JUNIORS - FIESTA       15:1  Pet 05.11.2021
 ŠILJO 2- UVIK KONTRA 2              4:12  Sri 03.11.2021
   

 

5. KOLO

 
LONGFIELD - FIESTA                       16:0 Sri 10.11.2021 
UVIK KONTRA 2 - POSEJDON 4         9:7 Sri 10.11.2021 
ZEUS - ELLI ARENA                          7:9 Pet 12.11.2021 
MIKROFON JUNIORS- ŠILJO 2          13:3 Pet 12.11.2021
   

 

6. KOLO

 
ZEUS - LONGFIELD                            11:5 Sri 17.11.2021 
ELLI ARENA - MIKROFON JUNIORS      7:9 Pet 19.11.2021 
FIESTA - UVIK KONTRA 2                   1:15 Pet 19.11.2021 
ŠILJO 2 - POSEJDON 4                       4:12 Sri 17.11.2021 
   

 

7. KOLO

 
POSEJDON 4 - MIKROFON JUNIORS  Pet 26.11.2021
UVIK KONTRA 2 - ELLI ARENA  Sri 24.11.2021
FIESTA - ZEUS  Pet 26.11.2021
LONGFIELD-ŠILJO 2  Sri 24.11.2021
   

 

8. KOLO

 
 POSEJDON 4 - LONGFIELD Pet 03.12.2021 
 UVIK KONTRA 2 - MIKROFON JUNIORS Sri 01.12.2021 
 FIESTA -ELLI ARENA Pet 03.12.2021 
 ŠILJO 2- ZEUS Sri 01.12.2021 
   

 

9. KOLO

 
 LONGFIELD -MIKROFON JUNIORS  Pet 10.12.2021
 ELLI ARENA  - POSEJDON 4  Pet 10.12.2021
 ZEUS - UVIK KONTRA 2  Sri 08.12.2021
 FIESTA - ŠILJO 2  Pet 10.12.2021
   

 

10. KOLO

 
 UVIK KONTRA 2 - LONGFIELD  Sri 15.12.2021
 POSEJDON 4  - FIESTA  Pet 17.12.2021
 MIKROFON JUNIORS - ZEUS  Pet 17.12.2021
 ŠILJO 2- ELLI ARENA  Sri 15.12.2021 
   

 

11. KOLO

 
 LONGFIELD - ELLI ARENA  Sri 12.01.2022
 ZEUS - POSEJDON 4  Sri 12.01.2022  
 FIESTA - MIKROFON JUNIORS  Pet 14.01.2022
 UVIK KONTRA 2-ŠILJO 2  Sri 12.01 2022
   

 

12. KOLO

 
 FIESTA - LONGFIELD Pet 21.01.2022 
 POSEJDON 4 - UVIK KONTRA Sri 19.01.2022 
 ELLI ARENA - ZEUS Pet 21.01.2022 
 ŠILJO 2 - MIKROFON JUNIORS Sri 19.01.2022 
   

 

13. KOLO

 
 LONGFIELD-ZEUS  Sri 26.01.2022
 MIKROFON JUNIORS - ELLI ARENA  Pet 28.01.2022
 UVIK KONTRA 2 - FIESTA  Sri  26.01.2022
 POSEJDON 4 - ŠILJO 2                                 Pet 28.01.2022
   

 

14. KOLO

 
 MIKROFON JUNIORS - POSEJDON 4   Sri 02.02.2022.
 ELLI ARENA - UVIK KONTRA 2  Sri 02.02.2022
 ZEUS - FIESTA  Sri 02.02.2022
ŠILJO 2-  LONGFIELD   Sri 02.02.2022
   

 

 PRVE TRI EKIPE PRENOSE MEĐUSOBNE BODOVE U PLAY OFF

SVI SUSRETI SE IGRAJU U 20 SATI

TELEFONI KLUBOVA:

   
LONGFIELD 095 9147065
POSEJDON 4 098 792 408
MIKROFON JUNIORS   091 3210006
UVIK KONTRA 2 095 5905070
ELLI ARENA 095 2022026
FIESTA 098 9151665
ZEUS 091 6207206
ŠILJO 2  095 5958318 
   
   
   
Powered By Website Baker