RASPORED UTAKMICA ZA ŽUPANIJSKU LIGU U ELEKTRONIČKOM PIKADU

 

 

3. LIGA 501 O.I. SKUPINA B        SVI SE SUSRETI IGRAJU U 18 h

 

1. KOLO

 
 UVIK KONTRA 2 - VUK SAMOTNJAK      15:1  Pet 16.10.2020
 CLEOPATRA - MAČAK                           10:6  Pet 16.10.2020
 LIGHT - PEPPERS                                10:6  Sri 14.10.2020
 SEA WOLF - VERONA                           7:9  Sri 14.10.2020
   

 

2. KOLO

 
 CLEOPATRA - SEA WOLF                   1:15  Pet 23.10.2020
 PEPPERS-VERONA                            3:13  Pet 23.10.2020
 VUK SAMOTNJAK - LIGHT                 4:12  Sri 21.10.2020
 MAČAK-UVIK KONTRA 2                   4:12  Sri 21.10.2020
   

 

3. KOLO

 
VERONA - CLEOPATRA                    12:4 Pet 30.10.2020 
 SEA WOLF - PEPPERS                    15:1 Sri 28.10.2020 
MAČAK-VUK SAMOTNJAK                13:3 Sri 28.10.2020 
UVIK KONTRA 2- LIGHT                  9:7 Sri 28.10.2020 
   

 

4. KOLO

 
 PEPPERS - MAČAK                          4:12  Pet 06.11.2020
VUK SAMOTNJAK - SEA WOLF          1:15  Pet 06.11.2020
VERONA - UVIK KONTRA 2              10:6  Pet 06.11.2020
LIGHT - CLEOPTRA                         8:9  Sri 04.11.2020  
   

 

5. KOLO

 
 UVIK KONTRA 2 - PEPPERS               16:0  Pet 13.11.2020
 CLEOPATRA - VUK SAMOTNJAK         12:4  Pet 13.11.2020
 MAČAK - VERONA                            4:12  Sri 11.11.2020
 SEA WOLF - LIGHT                          11:5  Sri 11.11.2020
   

 

6. KOLO

 
VERONA - VUK SAMOTNJAK            12:4  Pet 20.11.2020
 UVIK KONTRA 2 - SEA WOLF          7:9  Sri 18.11.2020
 PEPPERS - CLEOPATRA                   9:7  Pet 20.11.2020
 LIGHT - MAČAK                             9:7  Sri 18.11.2020
   

 

7. KOLO

 
CLEOPATRA - UVIK KONTRA 2   odgođeno                  
SEA WOLF - MAČAK                           13:3  Sri 25.11.2020
 LIGHT - VERONA                               8:9  Sri 25.11.2020
 VUK SAMOTNJAK - PEPPERS  odgođeno
   

 

8. KOLO

 
 VUK SAMOTNJAK -UVIK KONTRA 2 Pet 04.12.2020 
 MAČAK - CLEOPATRA   Sri 02.12.2020
 PEPPERS - LIGHT  Sri 02.12.2020
 VERONA - SEA WOLF  Pet 04.12.2020
   

 

9. KOLO

 
 SEA WOLF -CLEOPATRA  Sri 09.12.2020 
 VERONA  - PEPPERS  Pet 11.12.2020
 LIGHT - VUK SAMOTNJAK  Sri 09.12.2020
 UVIK KONTRA 2 - MAČAK  Pet 11.12.2020
   

 

10. KOLO

 
 CLEOPATRA - VERONA Pet 18.12.2020 
 PEPPERS - SEA WOLF Pet 18.12.2020 
 VUK SAMOTNJAK - MAČAK Sri 16.12.2020 
 LIGHT - UVIK KONTRA 2 Sri 16.12.2020 
   

 

11. KOLO

 
 MAČAK - PEPPERS Sri 13.01.2021 
 SEA WOLF - VUK SAMOTNJAK Sri 13.01.2021
 UVIK KONTRA 2 - VERONA  Pet 15.01.2021
 CLEOPATRA - LIGHT  Pet 15.01.2021
   

 

12. KOLO

 
 PEPPERS - UVIK KONTRA 2 Pet 22.01.2021 
 VUK SAMOTNJAK - CLEOPATRA Pet 22.01.2021 
 VERONA  - MAČAK Pet 22.01.2021 
 LIGHT - SEA WOLF Sri 20.01.2021 
   

 

13. KOLO

 
 VUK SAMOTNJAK - VERONA  Pet 29.01.2021
 SEA WOLF  -UVIK KONTRA 2  Sri 27.01.2021
 CLEOPATRA - PEPPERS  Pet 29.01.2021
 MAČAK - LIGHT  Sri 27.01.2021
   

 

14. KOLO

 
 UVIK KONTRA 2 - CLEOPATRA  Sri 03.02.2020
 MAČAK - SEA WOLF  Sri 03.02.2020
 VERONA - LIGHT  Sri 03.02.2020
 PEPPERS - VUK SAMOTNJAK  Sri 03.02.2020
   

 

 

SVI SUSRETI SE IGRAJU U 20 SATI

PRVE ČETIRI EKIPE PRENOSE MEĐUSOBNE BODOVE

TELEFONI KLUBOVA:

   
LIGHT 098 555 193
CLEOPATRA 095 567 8855
SEA WOLF 091 5560199
UVIK KONTRA 2 095 590 5070
VUK SAMOTNJAK 092 1969019
MAČAK 099 7994948
PEPPERS 098 960 5969
VERONA 099 8631444