RASPORED UTAKMICA ZA ŽUPANIJSKU LIGU U ELEKTRONIČKOM PIKADU

 

 

2. LIGA 501 M.O. SKUPINA B           SVI SE SUSRETI IGRAJU U 20 h

 

1.KOLO

 
AS - MARINELLO                       14:2 Sri. 03.10.2018.
MIKROFON - APOLLO 2             11:5 Sri. 03.10.2018.
MOZART - KAŠTELET ISSA         8:9 Uto.02.10.2018.
DIOKLECIJAN 2 slobodni

 

2.KOLO

 
MIKROFON - MARINELLO                10:6       Sri. 10.10.2018.
DIOKLECIJAN 2 - AS                       5:11   Sri. 10.10.2018.
APOLLO 2 - MOZART                       6:10 Uto. 09.10.2018.
KAŠTELET ISSA slobodni

 

3.KOLO

 
MARINELLO - APOLLO                  12:4 Sri. 17.10.2018.
MOZART - MIKROFON                  6:10           Uto. 16.10.2018.
KAŠTELET ISSA - DIOKLECIJAN 2  7:9 Pon. 15.10.2018.
AS slobodni

 

4.KOLO

 
MARINELLO - KAŠTELET ISSA         4:12 Sri. 24.10.2018.
DIOKLECIJAN 2 - APOLLLO 2          15:1 Sri. 24.10.2018.
AS - MOZART                                15:1 Pon. 22.10.2018.
MIKROFON slobodni

 

5.KOLO

 
MOZART - DIOKLECIJAN 2               4:12 Uto. 30.10.2018.
APOLLO 2 - AS                               2:14 Pon. 29.10.2018.
KAŠTELET ISSA - MIKROFON           7:9 Pon. 29.10.2018.
MARINELLO slobodni

 

6.KOLO

 
MARINELLO-MOZART                        9:7 Sri. 07.11.2018.
MIKROFON - DIOKLECIJAN 2             3:13 Pon. 05.11.2018.
KAŠTELET ISSA - AS                         7:9 Pon. 05.11.2018.
APOLLO 2   slobodni

 

7.KOLO

 
DIOKLECIJAN 2- MARINELLO            11:5 Pon. 12.11.2018.
APOLLO 2 - KAŠTELET ISSA              6:10 Sri.  14.11.2018.
AS - MIKROFON                               10:6 Pon. 12.11.2018.
MOZART slobodni

 

8.KOLO

 
MARINELLO-AS                            5:11 Sri. 21.11.2018.
APOLLO 2 - MIKROFON                 5:11 Sri. 21.11.2018.
KAŠTELET ISSA - MOZART            13:3       Pon. 19.11.2018.
DIOKLECIJAN 2                            slobodni

 

9.KOLO

 
MARINELLO - MIKROFON               5:11 Sri. 28.11.2018.
AS - DIOKLECIJAN 2                     10:6 Pon. 26.11.2018.
MOZART - APOLLO 2                     10:6 Uto. 27.11.2017.
KAŠTELET ISSA  slobodni

 

10.KOLO

 
APOLLO 2 - MARINELLO                       7:9 Sri. 05.12.2018.
MIKROFON - MOZART                          7:9 Pon. 03.12.2018.
DIOKLECIJAN 2 - KAŠTELET ISSA         6:10 Pon. 03.12.2018.
AS slobodni

 

11.KOLO

 
KAŠTELET ISSA - MARINELLO           7:9 Sri. 12.12.2018.
APOLLO 2 - DIOKLECIJAN 2              6:10 Pon. 10.12.2018.
MOZART - AS                                  5:11 Uto. 11.12.2018.
MIKROFON slobodni

 

12.KOLO

 
DIOKLECIJAN 2 - MOZART                13:3 Pon. 17.12.2018.
AS - APOLLO 2                                 13:3 Pon. 17.12.2018.
MIKROFON - KAŠTELET ISSA             4:12 Pon. 17.12.2018.
MARINELLO slobodni

 

13.KOLO

 
MOZART - MARINELLO                       9:8 Uto. 08.01.2019.
DIOKLECIJAN 2 - MIKROFON              5:11 Pon. 07.01.2019.
AS-KAŠTELET ISSA                            9:7 Pon. 07.01.2019.
APOLLO 2  slobodni

 

14.KOLO

 
MARINELLO - DIOKLECIJAN 2 Sri. 16.01.2019.
KAŠTELET ISSA - APOLLO 2 Sri. 16.01.2019.
MIKROFON - AS Sri. 16.01.2019.
MOZART slobodni

 

 

SVI SUSRETI SE IGRAJU U 20 SATI

ČETIRI EKIPE PRENOSE MEĐUSOBNE BODOVE U PLAY OFF

TELEFONI KLUBOVA:

MOZART 098 335 507
MARINELLO 097 7091058
APOLLO 2 095 520 1016
KAŠTELET ISSA 091 3033353
AS 095 840 2083
MIKROFON 091 7512291
DIOKLECIJAN 2 099 4324630